پیام مدیریت

پیشرفت جامعه امروزی مخصوصا پیشرفتی همه جانبه در گرو پیشرفت در علم و شاخه های کاربردی ان همچون صنعت و دانش تولید است . صنعت امروزی ایران عزیز با توجه به نقش استقلال گرایانه و استکبار ستیزانه ای که در منطقه و جهان دارد بایستی به گونه ای جهت گیری و برنامه ریزی گردد که بتواند تمامی سطوح نیازهای جامعه را پوشش دهد .
شرایط به وجود آمده در بازار حال حاضر چه در داخل و چه در خارج از کشور باعث شده است تا فضایی رقابتی به وجود آید که این فضا باعث شده است تا شرکت ها به نیاز سنجی مشتریان خود پرداخته و خواسته های مشتریان سبب شده است تا تولیدکنندگان به سمت تولید محصولی با رعایت استاندارهای جهانی و کیفیتی بالا گام بردارند .
این روند باعث می شود نقش تولید ملی پر رنگ تر شده و تاثیرات خود را بر رکود بازار و همچنین افزایش اشتغال زایی و سلامت روانی جامعه نشان داده و سبب پیشرفت جامعه و تحقق یک مدینه فاضله شود همچنین با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در رابطه با تقویت داخلی و مسئله صنعت بجا و شایسته است تا باهمکاری و یکپارچگی تمامی عناصر وابسته , جامعه صنعتی ایران را به جایگاه درخور شان و شایسته خود برسانیم و این مسئله را سرلوحه کار خود قرار دهیم که یک سازمان بایستی به ازای هر نیروی کاری یک ایده و فکر متفاوت داشته باشد تا بیش از مشکلات , راه حل داشته باشیم .